Λήψη των αναγκών των νέων ως κατεύθυνσης της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων για την κατάσχεση ομάδων νέων καταναλωτών

6 Οκτωβρίου 2020, δέκα το πρωί. Αν λάβετε τα υφάσματα ως επίκεντρο της καινοτομίας των προϊόντων, επισκεφθείτε τις σχετικές γνώσεις και τα χαρακτηριστικά των υφασμάτων. Το απόγευμα, το τμήμα διαχείρισης ταξινόμησε σχετικό περιεχόμενο και κάλεσε σχετικό προσωπικό για θεωρητική εξήγηση και συζήτηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των νέων ως κατεύθυνση της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, η τολμηρή χρήση νευρώσεων και μοτίβων θα κάνει τα προϊόντα τολμηρά, μοντέρνα και ατομικά και θα καταλάβουν τις ομάδες καταναλωτών για να δημιουργήσουν καλύτερα προϊόντα.


Ώρα μετά: 26 Νοεμβρίου -2020